Your address will show here +12 34 56 78
ÜYELİK HAKKINDA BİLGİLER
PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye’de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin en önemli referans kaynağı olan, etkin ve saygın sivil toplum örgütüdür. PERYÖN 1971 yılından bu yana İnsan  Yönetimi ile ilgili profesyonellerin gereksinimlerine hizmet etmektedir. Türkiye’de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN’ün, İstanbul Dernek Merkezi’ne bağlı Trakya, Güney Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri bulunmaktadır. 

Bireysel Üyelik Avantajları:
1. Üyelerimizle haberleşme ve bilgi alışverişi,
2. Popüler Yönetim (PY) Dergisi’nin ücretsiz gönderimi,
3. İnsan Yönetimi Zirvelerine indirimli katılım,
4. PERYÖN AKADEMİ tarafından düzenlenen  eğitimlere indirimli katılım, 
5. Kişisel ve mesleki gelişim adına güncel  konularda düzenlenen ücretsiz etkinliklere öncelikli katılım, 
6. “Meslek Standartları”na ulaşabilme olanağı,
7. Sertifikasyon programlarına indirimli katılım,
8. Çalışma gruplarına öncelikli katılım,
9. PERYÖN yayınlarından indirimli satın alma,
10. Atama/Transfer Haberlerinin PERYÖN web sitesinde duyurulması. 

Kurumsal Üyelik Avantajları:
Temsilci Üye/Üyeler’e
1. Haberleşme ve Bilgi Alışverişi

2. İki ayda bir yayınlanmakta olan Popüler Yönetim (PY) Dergisi’nin ücretsiz gönderimi,
3. “Meslek Standartları”na ulaşabilme olanağı, 
4. *** PERYÖN’ün İstanbul Merkez ve beş  şubesinde ayrı tarihlerde düzenlenen İnsan Yönetim Kongreleri’ ne indirimli katılım, 
*** Kurumsal üyelerimizin tüm çalışanları İnsan  Yönetimi Kongreleri’ne indirimli katılımdan faydalanabilir. 

Tüm Kurum’a
5. İnsan Yönetimi Kongresi’nde indirimli stant  açma ve sponsorluk hakkı, 
6. Türkiye’de bir ilk olan ve başarılı insan  kaynakları uygulamalarının değerlendirildiği “İnsan Yönetimi Ödülleri”ne indirimli katılım, 
7. PERYÖN AKADEMİ tarafından düzenlenen eğitimlere indirimli katılım, 
8. Kişisel ve mesleki gelişim adına güncel  konularda düzenlenen ücretsiz etkinliklere öncelikli katılım, 
9. Sertifikasyon programlarına indirimli katılım,
10. İK Metre üyeliğinde indirim katılım,
11. PERYÖN yayınlarından indirimli satın alma,
12. PERYÖN web sitesinde kurum logosunu  konumlandırma, 
13. Popüler Yönetim dergi ilanlarında indirim.
14.Atama,transfer ve şirket haberlerinin PERYÖN  web sitesinde duyurulması 

Not: İndirim oranları veya indirimli rakamları her  faaliyet için PERYÖN tarafından ilan edildiği haliyle geçerlidir. Burada tanımlanan haklarda PERYÖN
değişiklik yapabilir. 
NEDEN ÜYE OLMALIYIM?

PERYÖN, kişisel ve mesleki gelişim adına güncel konularda  çeşitli konferanslar, eğitimler ve paneller düzenler. PERYÖN’ ün İstanbul Merkez ve diğer şubelerince düzenlenen İnsan Yönetimi Kongreleri ile yönetim alanında gündem yaratan önemli çalışmalara imza atar. 

Türkiye’de bir ilk olan ve başarılı insan kaynakları  uygulamalarının değerlendirildiği “İnsan Yönetimi Ödülleri” ni verir. Kurumların insan kaynakları süreçlerine yönelik uygulamalarının sonuçlarını ölçebilmelerini ve performanslarını sektördeki diğer kurumlarla kıyaslayabilmelerini “İK METRE” sistemi ile sağlar. 

Sosyal sorumluluk projeleri ile mesleki ve kişisel  gelişim konularında çalışmalar yapar. PERYÖN aynı zamanda, yetiştirme yurtlarında yetişmiş 18-24 yaş arası genç kadınların, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve pozitif ayrımcılık nedenli sorunlarının çözümüne katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen Nar Taneleri Projesi’nin destekçisidir.
İnsan Kaynakları ve istihdam konularında  araştırmalar gerçekleştirerek üyeleri ile paylaşır. Kariyer Panayırı ile her yıl binlerce iş arayan ve işvereni bir araya getirir. 

Derneğin yayın organı olan Popüler Yönetim  PY Dergisi’ni 2 ayda bir yayınlayarak üyelerine gönderir. 

İnsan yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler  için sertifikasyon programları gerçekleştirir. 

1. Mevcut üyeler, yıllık aidatlarını ilgili yılın ilk üç  ayında öderler. 
2. Yeni üyeler, üyelik başvurusunu takiben giriş  ödentisi ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba öderler. 
3. Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz’dan sonra  başvuranlar giriş ödentisini tam ve üyelik aidatını yarım öderler. 
4. Yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenci üyeler ile  altmış yaşını geçmiş ve en az 10 yıl dernek üyeliği bulunanlar, belirlenen aidatın yarısını öderler.
Mevcut üyeler, yıllık aidatlarını ilgili yılın ilk üç ayında öderler.
Yeni üyeler, üyelik başvurusunu takiben 15 iş günü içinde giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını ilgili hesaba öderler.
Derneğe ilk üyelikte 1 Temmuz’dan sonra başvuranlar giriş ödentisini tam, üyelik aidatını yarım öderler.
Yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenci üyeler ile altmış yaşını geçmiş ve en az 10 yıl dernek üyeliği bulunanlar, belirlenen aidatın yarısını öderler.
Ödemesini yaptığınız üyelik aidatlarınız karşılığında talep ettiğiniz “Dernek Alındı Belgesi” ile ilgili, yürürlükte T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 5253 sayılı kanunun 11. Maddesi’ne istinaden, “banka dekontu ve ekstreleri” dernek alındı belgesi yerine geçmektedir.
İç Anadolu Şubesi – Ankara
İş Bankası
IBAN No : TR320006400000142790390235
Yıldız Şubesi (4279) – 390235 Hesap NoMevcut üyeler, yıllık aidatlarını ilgili yılın ilk üç ayında öderler.