Your address will show here +12 34 56 78
Değerli Üyelerimiz Merhaba,

Hepimiz çok zor günlerden geçiyoruz. PERYÖN İç Anadolu Şubesi olarak kayıplarımız için hepimize, tüm ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Acımız çok büyük. İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde hepimiz canla başla ülkemiz için fayda sağlamaya çalışıyoruz. Yaralarımızı hep beraber saracağımıza inanıyoruz.

OHAL kararının sadece afetin yaşandığı 10 ili kapsıyor olması nedeniyle, PERYÖN Merkez ve şubeler olarak dernek tüzük'ü ve dernekler kanunu gereği genel kurul sürecini başlattık.

Bu bağlamda Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İç Anadolu Şubesi'nin 2023-2025 yılı Yönetim ve Denetim Kurullarının seçileceği olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen yer ve saatte, yeterli çoğunluk bulunması halinde 01 Mart 2023 Çarşamba, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise şart aranmaksızın, 13 Mart 2023 Pazartesi günü yapılacaktır.

İlk toplantımız 01 Mart 2023 Çarşamba günü saat 16:30'da Next Level Workinton'da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 13 Mart için yer ve saat ayrıca duyurulacaktır.

Olağan Genel Kurulu Gündemi
 1. Açılış ve Başkanlık Divanın Seçimi,
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması,
 3. Divan Başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalamak üzere oylanarak yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
 5. 2022 Yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilmesi,
 6. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
 7. 2022 Yılı Mali Tablolarının Kabul edilmesi,
 8. Yönetim Kurulunun İbrası,
 9. Denetim Kurulunun ibrası,
 10. Tüzük değişiklik maddelerinin görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması,
 11. Tahmini bütçenin görüşülmesi, tartışılması ve kabul edilmesi,
 12. Yeni yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
 13. Şube Üst Kurul Asil ve Yedek Delegelerinin seçim yönteminin belirlenmesi ve onaylanması,
 14. Şube Üst Kurul Asil ve Yedek Delegelerinin seçilmesi,
 15. Dilek ve önerilerin görüşülmesi,
 16. Yeni Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşmasının yapılması,
 17. Plaket Töreni,
 18. Kapanış.
Derneğimiz Tüzüğünün 12.8 ve 20.4 maddeleri uyarınca Genel Kurulu’na katılım, seçime kadar o sene içinde aidatlarını ödemiş ve geçmiş yıllara ait aidat borcu olmayan üyelerle sınırlıdır.

Henüz ödeyemediğiniz aidatlarınızı İş Bankası Yıldız Şb.de bulunan 4279-390235 ( IBAN No.TR32 0006 4000 0014 2790 3902 35) numaralı hesaba, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İç Anadolu Şubesi adına yatırabileceğinizi de bilgilerinize sunarız.

Derneğimizin yeni kurullarının seçiminde ve gelecek planlarının oluşturulmasında katkılarınızı vermek üzere Genel Kurul’a kıymetli katılımınızı bekleriz.
Saygılarımızla,

 • Text Hover