Your address will show here +12 34 56 78
Turker_BasProf.Dr. Türker BAŞ / Yeni İK Danışmanlık Grubu Kurucu Ortağı

Galatasaray Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora derslerine giren Türker Baş, Yeni İK Danışmanlık Grubunun kurucu ortağıdır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, insan kaynakları yapılanması ve kurumsal değişim konularında danışmanlık vermekte, şirketlerin çalışan bağlılığı ve adanmışlığı yüksek, ideal bir çalışma ortamı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma projesini yöneten Türker Baş’ın çalışmaları, Harvard Business Review, Applied Psychology gibi önde gelen bilimsel yönetim dergilerinin yanı sıra ulusal basın organlarında da yer almaktadır.

Türker Baş, yönetim alanındaki uzmanlığını, belli başlı değişim inisiyatiflerine rehberlik deneyimini ve uygulamacı bakışını, verdiği konferans ve çalıştaylarla geniş kitlelere aktarmaktadır. Yaptığı sunumlarda, bir yandan karlılık ve büyümenin yollarını açıklarken, bir yandan da çalışanların motivasyonunu ateşleyecek eğlenceli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için pratik öneriler sunmaktadır.

Bu güne kadar sekiz kitap ve yüzün üzerinde makalesi yayınlanan, Türker Baş bütün çalışmalarında insanların kişisel özgürlük içinde yaşayabileceği, kendi değerlerine uygun şekilde düşünebileceği, hissedebileceği ve davranabileceği koşullara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.