Your address will show here +12 34 56 78

Olağan Genel Kurul Hakkında Mart 2023


OHAL kararının sadece afetin yaşandığı 10 ili kapsıyor olması nedeniyle, PERYÖN Merkez ve şubeler olarak dernek tüzük'ü ve dernekler kanunu gereği genel kurul sürecini başlattık.

  • Text Hover