Program Hakkında

PERYÖN TERSİNE MENTORLUK PROGRAMI

Tersine Mentorluk program başvuruları 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılır.
Program toplam 8 ay sürer. 1 Mayıs 2019 tarihinde başlar, 31 Aralık 2019 tarihinde son bulur.

Mentee: Tersine mentorluk ilişkisinde Mentee X kuşağı (1965-1979) veya öncesini temsil eder.
Mentee, yükselen neslin dinamiklerini anlayarak kendini ve oluşturduğu stratejileri güncel tutar.

Mentor: Tersine Mentorluk ilişkisinde Mentor Y kuşağı (1980-1999) ve sonrası çalışanları temsil eder.
Sosyal trendlere ve sosyal olayalara hakim olan mentor, bu alandaki bilgi ve deneyimini mentee ile paylaşır.

PERYÖN İç Anadolu Şubesi Tersine Mentorluk Programı'nın Amacı:

Bir kurumun gelişim dinamiklerinde baş rolü alan, yeteneği yöneten İnsan Kaynakları profesyonelleri ve her zaman yeniliklerin temsilcisi olan Peryön, kuşaklar arası sinerji yaratmak için bu kez de ‘Tersine Mentorluk ‘ programına öncülük ediyor
Tersine Mentorluk, karşılıklı faydaya yönelik, işbirliğine dayanan çok yönlü bir yoldur.
Bu program ile X (1965-1979) kuşağının, Y ( 1980-1999) kuşağı ve sonraki kuşakların sosyal-teknolojik yönelimlerini, bakış açılarını, hedeflerini, hayallerini anlamasını sağlayarak, kuşaklar arasında bilgi ve deneyimin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var diyen herkesi programa bekliyoruz.

Tersine Mentorlukta Menteelerin Kazanımları:

 • Yeni neslin dinamiklerini anlayarak iş yapış şekline ve sosyal dinamizme adapte
  olmak,
 • Sosyal çevredeki gençlerle daha güçlü ilişki kurmak,
 • Sosyal ve teknolojik trendleri daha yakından takip edebilecek olmak,
 • Karşılaştığı yeniliklerde ilgili fikir alabileceği güvenli ve kolay erişilir bir ilişki geliştirmek,
 • Ekibinde yer alan Y neslini anlama ve yönetme becerisini artırmak,

Tersine Mentorlukta Mentorların Kazanımları:

 • X kuşağı profesyonellerinin bakış açısını yakından gözlemleyebilme şansına sahip olmak,
 • Karar mekanizmalarının işleyişini daha yakından görebilmek.

Kimler Mentor Olabilir?

 • Y kuşağı (1980-1999) ,
 • Günümüz trendlerini ve teknolojiyi yakından takip eden,
 • Kendi neslinin dinamiklerini en iyi yansıttığını düşünen,
 • Kendini iyi ifade eden,
 • Araştırmacı,
 • Yabancı dil bilgisine sahip herkes.

Kimler Mentee Olabilir?

 • X kuşağı,
 • Günümüz trendlerini ve teknolojiyi kullanan ve yakından takip eden,
 • Öğrenme ve gelişmede süreklilik yakalayan,
 • Y kuşağı ve sonraki kuşaklar ile etkin ve verimli çalışmanın sırlarını öğrenmek isteyen herkes.

Kimler bu programa katılabilir
Peryön İç Anadolu üyesi olan, yeni kazanımlar isteyen tüm profesyoneller katılabilir.

Katılımcıların Sorumlulukları:
Sürecin takipçisi olmak ve zamanlamaya sadık kalmak Mentor/Mentee olarak geribildirim sağlamak, gerekli gördüğü yerlerde çözüm talep etmek, yeni öneriler sunmak Beklentileri açıkça tanımlamak, Açık ve uygulanabilir hedefler koymak

SÜREÇ ADIMLARI

1. Mentorların ve Menteelerin Belirlenmesi

Mentor ve Menteeler Peryön Üyelerinden oluşur. Başvurusu yapan kişilerin web sitesi üzerinden başvuru formu doldurmaları istenir. Toplanılan mentor başvuruları oluşan PERYÖN İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilir.


2. Mentee ve Mentor Eğitimleri

Mentorlar program başlangıcında Peryön Yönetimi tarafından organize bir eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerin amacı, Tersine Mentorluk Programı’nın yapısı, prensipleri, uygulama süreci ve roller hakkında mentorları bilgilendirmek, mentorluk sürecinin etkili şekilde yürütülmesi için gerekli bilgileri  aktarmak ve becerileri geliştirmektir. Menteeler ise görüşmeler öncesinde Tersine Mentorluk Programının yapısı, prensipleri, uygulama süreci ve roller hakkında bilgilendirilirler. Her mentorluk görüşmesinden sonra mentorlara görüşme değerlendirme formu gönderilerek sürecin takibi sağlanır.


3. Mentee ve Mentor Eşleştirmeleri:

Mentor ve Mentee eşleştirmesi yapılırken Mentorların mentee ile son iki yıl içerisinde ast-üst ilişkisi içinde çalışmamış olması gerekmektedir. Eşleştirmeler tamamlandıktan sonra, mentor ve menteeler ile iletişim sağlanır.

4. Görüşmeler:

Görüşmeler 4 ay sürecek olup, ayda bir defa mentor ve mentee’nin karşılıklı olarak uygun gördükleri ve görüşmelerini rahatça yapabilecekleri mekânlarda gerçekleştirilir. Her görüşme en  az 60 dakikadan oluşmalıdır. Görüşmelerin yeri ve zamanına Mentee ve Mentör birlikte karar verir.

5. İlişkinin Sonlandırılması :

Görüşme sonunda kapanış yapılarak mentor-mentee ilişkisi sonlandırılır. Mentor ve mentee son görüşmelerinde programdaki hedeflere ne derece ulaştıklarını ve ilişkilerini karşılıklı değerlendirirler.
Ayrıca programın değerlendirilmesine yönelik hazırlanan Program Değerlendirme Formu mentee ve mentor tarafından doldurulur. Peryön bu değerlendirmeleri analiz edip, süreçte gerekli iyileştirmeleri planlar ve uygular.

6. Kapanış