Your address will show here +12 34 56 78
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İç Anadolu Şubesi'nin 2021-2023 yılı Yönetim ve Denetim Kurullarının seçileceği olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen yer ve saate, yeterli çoğunluk bulunması halinde 26 Mart 2021 Cuma, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, şart aranmaksızın, 09 Nisan 2021 Cuma günü yapılacaktır.

Derneğimiz Tüzüğünün 12.8 ve 20.4 maddeleri uyarınca Genel Kurulu’na katılım, aidatlarını ödemiş ve geçmiş yıllara ait aidat borcu olmayan üyelerle sınırlıdır. Taksitlendirilmiş ancak son taksidi ödenmemiş aidatların da ödenmemiş statüsünde olduğunu, henüz ödemeyemediğiniz aidatlarınızı İşbankası Yıldız Şb.de bulunan 4279-390235 ( IBAN No.TR32 0006 4000 0014 2790 3902 35) numaralı hesaba, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İç Anadolu Şubesi adına yatırabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Derneğimizin yeni kurullarının seçiminde ve gelecek planlarının oluşturulmasında katkılarınızı vermek üzere Genel Kurul’a katılımınızı bekleriz.
Saygılarımızla,

PERYÖN İç Anadolu Şb. Yönetim Kurulu


Türkiye İnsan Yönetimi Derneği İç Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu
İlk Tarih : 26 Mart 2021 Cuma (Çoğunluk olması halinde yapılacaktır.)
İkinci Tarih : 09 Nisan 2021 Cuma
Yer: Ankara HiltonSA, Kavaklıdere / Ankara
Saat : 16:30 – 19:00

Olağan Genel Kurulu Gündemi
1) Açılış ve Başkanlık Divanın Seçimi,
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
3) Divan Başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalamak üzere oylanarak yetki verilmesi,
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5) 2020 Yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilmesi,
6) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
7) 2020 Yılı Mali Tablolarının Kabul edilmesi,
8) Yönetim Kurulunun İbrası,
9) Denetim Kurulunun ibrası,
10) Tüzük değişiklik maddelerinin görüşülmesi, tartışılması ve onaylanması,
11) Tahmini bütçenin görüşülmesi, tartışılması ve kabul edilmesi,
12) Yeni yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
13) Şube Üst Kurul Asil ve Yedek Delegelerinin seçim yönteminin belirlenmesi ve onaylanması
14) Şube Üst Kurul Asil ve Yedek Delegelerinin seçilmesi,
15) Dilek ve önerilerin görüşülmesi,
16) Yeni Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşmasının yapılması,
17) Plaket Töreni
18) Kapanış.