Your address will show here +12 34 56 78
Tayfun_ZamanTayfun Zaman / Etik ve İtibar Derneği TEİD’in Genel Sekreteri

Turkish Integrity Center of Excellence TICE’ın kurucu direktörü, INmagazine dergisi editörü, ve etik ve uyum rehberinin yazarıdır. Birleşmiş Milletler ve OECD’nin de aralarında bulunduğu uluslararası ve ulusal platformlarda iş etiği,itibar yönetimi, yolsuzlukla mücadele programları ve yolsuzluğun gizli maliyeti alanlarında birçok konuşma yapmıştır. T. Zaman, B20 Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık görev gücü üyesi, OECD Orta Asya ve Doğu Avrupa Ülkeleri Yolsuzlukla Mücadele Ağı danışma Kurulu Üyesi ve Global Ethics Network Bölgesel Program Direktörüdür. UNODC ve OECD kapsamındaki çeşitli rüşvet engelleme çalışma gruplarına katılmıştır.İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladığı orta öğretimin ardından, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü bitirmiş, Copenhag Üniversitesi’nde Deniz Yatırımları ve Gemi İşletmeciliği eğitimini almış ve halen yüksek lisansını, İstanbul Bilgi Üniversitesin’de, İnsan Hakları Hukuku dalında sürdürmektedir.