Your address will show here +12 34 56 78
Meltem_Ferendeci_ÖzgödekMeltem Ferendeci Özgödek / PERYÖN İç Anadolu Etik Temsilcisi ,”Etik ve İK Yönetimi Danışmanı” 2011 yılından bu yana, kurucusu olduğu “Özgödek Eğitim ve Danışmanlık-by breeze” şirketinin kurumsal çatısı altında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdüren H.Meltem Ferendeci Özgödek, TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini, işletme üzerine sırasıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinde yapmıştır. 1990 -1995 yılları arasında, insan kaynakları danışmanlığı konusuna adım atmış ve “Core Resources Management (diğer adıyla Ankara Business Centre)” firmasında görev yapmıştır. Öğretim Görevlisi olarak, 1994 yılında, Ankara’da Bilkent Üniversitesinde başladığı kariyer yolculuğuna, 2012 yılına kadar aralıksız devam etmiştir. Bu dönemde verdiği derslerden özellikle, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış ve Tüketici Davranışları dersleri, kariyerini bugüne kadar yönlendiren en önemli başlıklar olmuştur. Halen verdiği akademik ve sektörel eğitimler ile danışmanlık hizmetlerinde bu birikimini kullanmaktadır. Son dönemde kurumsal yönetimin en önemli ayağı olan “İşletme Etiği” üzerinde yoğun çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal etik değerlerin oluşturulması, var olan kurumsal değerlerin paydaşlara benimsetilmesi ve etik bazlı yönetim konularında danışmanlık ve eğitim hizmetlerine ağırlık vermektedir. Katıldığı ulusal, uluslararası kongre ve toplantılarda bu konuda sunumlar yapmaktadır. 2014 yılında, konusunda uzman on deneyimli akademisyen ve profesyonelin bir araya gelerek kaleme aldığı, Nobel Akademik Yayıncılık’tan çıkan, İnsan Kaynakları Yönetimi kitabındaki “İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim” ve “İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Geliştirme ” bölümlerinin yazarıdır. SCOS (Standing Conference on Organizational Symbolism) oluşumunun yönetim kurulunda Türkiye Temsilcisidir. PERYÖN, İnsan Yönetimi Derneği İç Anadolu Şubesi’nde, farklı dönemlerde, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri vardır. PERYÖN İç Anadolu Şubesi Etik Temsilcisidir.