Güçlü Kurumlar – Bağlı Çalışanlar Eğitimi

Eğitime Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları Çalışanları, Yöneticiler, Yönetici adayları, Firma Sahipleri ve Çalışanlar.

Eğitimin Amacı

Kurum kültürü, bir kurumun üyeleri tarafından paylaşılan ve onların davranışlarını  düzenleyen formal ve formal olmayan kurallar bütünüdür. Aynı zamanda  kurum çalışanlarının davranışlarını yönlendiren kurallar, normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Çalışanlar, kurumun marka vizyonunu temsil ederler. Bu eğitimde kurum kültürünü, kurum kültürünün tabakalarını, Türkiye’deki ve dünya çapındaki  güçlü kurumların kültürünü, çalışanların kurum kültürüne nasıl bağlı kalacaklarını  ve kurum kültürünün ve çalışan bağlılığının  nasıl sürdürülebilir hale getirileceğini  öğreneceksiniz.

Eğitimin İçeriği

 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Kültürü Oluşturan Ögeler
 • Kurum Kültürünü Kimler Yaratır?
 • Kurum Kültürünün Sahipleri
 • Kurum Kültürünün Tabakaları Nelerdir?
 • Kültür Çeşitleri Nelerdir?
 • Güçlü Kurumların Kültürlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?
 • Güçlü Kurumların Çalışanları
 • Zayıf Kurum Kültürünün Genel Özellikleri
 • Kültürel Yapının Etkilediği 7 Yönetim Ögesi
 • Kültürün İş Başarısına Etkileri
 • Kimler Kurum Kültürünün Sahipleridir?
 • Kültür Çatışmaları
 • Kültür Akıcılığı
 • Kültürün Yönetimi
 • Kurum Kültürünün Sürdürülebilirliği
 • Kurum Kültürü Değiştirilebilir mi?
 • Kurumsal Aidiyet ve Yol Açan Faktörler
 • Bağlılığın Geliştirilebilmesi için Kullanılacak Stratejiler
 • Türkiye’de kurum kültürü özellikleri
 • Dünyadaki Güçlü Kurumlar ve Kültürleri (Toyota, Starbucks, Koç …vb)

NOT:   Eğitim Uygulamalarla gerçekleşecektir.

Eğitim Sonunda Edineceğiniz Bilgi ve Beceriler:

Kurum kültürünün oluşumu, genel özellikleri , çeşitleri, tabakaları, bağlılık ve sürdürülebilirliği bilgisi

Güçlü kurumların ve zayıf kurumların kültürlerinin karşılaştırılması bilgisi

Kurum bağlılığını oluşturma ve sürdürme bilgi ve becerisi.

Türkiye’deki kurum kültürü anlayışı

Dünyadaki güçlü kurumların genel özellikleri, örnek teşkil eden tarafları bilgisi

Eğitmen

Sema COŞKUN

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji ‘nde tamamlamıştır. Hacettepe Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek lisans, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünde doktorasını yapmıştır. 2 sene Ankara   TSE de teknik raportör  olarak çalıştıktan sonra öğretmenliğe başlamıştır. Değişik okullarda Biyoloji / IB (International Baccalaureate) Biyoloji öğretmeni olarak çalışmıştır. Uzun yıllar   Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde “Mentor” (Öğretmen adaylarına başöğretmen) olarak ve   öğretim görevlisi olarak  çalışmış,  öğretmen adaylarına lisans üstü eğitim dersleri vermiştir. Bu süre zarfında  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) dan burslu olarak Avusturya ‘da  “Eğiticinin Eğitimi” kursu ve  Erasmus Projesi ile Finlandiya’da “Liderlik ve Takım Çalışması” eğitimi almıştır. Kariyer hayatı boyunca eğitim alanında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı kurs ve seminerlere katılmıştır. Daha sonra da Berrin Bilgi ile SEMRİN İK Eğitim ve Danışmanlık Firmasını kurmuştur. Uluslararası geçerliliği olan  LIVCON “yaşam”, “öğrenci” ve “yönetici” koçluğu, NLP, MEB Diksiyon ve Güzel Konuşma…vb.  sertifikaları  olup  değişik kurumlarda  eğitimlerin yanı sıra koçluk  hizmetleri  de vermektedir. Ankara  İş ve Meslek sahibi Kadınlar Derneğinin kurucusudur ve 2 yıl başkanlığını yapmıştır. Çeşitli yurt içi ve dışı yayınları bulunmaktadır. PEGEM Yayınlarından 2015 yılında   “Çocuğumun Eğitim ve Kariyer Koçuyum” adlı basılmış bir  kitabı bulunmaktadır. Uluslararası Koçluk Sertifikası “ICF” sahibidir. Yine ICF – CCE Yönetici Koçluğu sertifikaları  sahibidir. Türk Eğitim Derneği (TED) Kariyer  Komitesi  üyesidir ve   ÇYDD de mentorluk yapmaktadır.

Eğitim Ücreti

PERYÖN Üyesi: 330 TL

Katılımcı: 415 TL

*Eğitim ücretlerine %18 KDV dahildir.

Eğitim Yeri: Next Level Workinton

Eğitim Günü / Saati: 15 Haziran 2019 / 09:30 – 16:30