Bireysel Liderlik Eğitimi – 12 Aralık PYIAS

BİREYSEL LİDERLİK EĞİTİMİ

Eğitimi Duyurusu ve Detayları Belgesi için buraya tıklayın.

Etkili iletişim ve ilişkiler geliştirmek, en az sektörel bilgi ve uzmanlık kadar önemli bir alandır. Liderlik becerilerine baktığımızda, sağlıklı ilişkiler kurmak için sergilenen tutum ve davranışların aslında sadece bir liderlik modeli değil, aynı zamanda etkili insan olma modeli olduğu görülmektedir. Liderlik gelişimi, aynı zamanda insanın potansiyelini gerçekleştirmesidir. O nedenle her bireyin bireysel liderlik yetkinliklerinin farkına varması ve bunları daha fazla kullanmasının gereği artık kaçınılmaz olmaktadır. 

 blegitimi

Bu eğitimin amacı her insanın bireysel olarak içinde taşıdığı değerler ve güçlü yanların farkına vardırılarak, liderlik modelinin getirdiği gücü kullanmak üzere, bireysel liderlik becerilerinin farkına vardırıp geliştirmektir.