Your address will show here +12 34 56 78
PROF. DR. Erdem Özdemir Prof. Dr. Erdem Özdemir, İstanbul Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında çalışmaya başlamış, Fransa’da Paris ve Lyon’da yaptığı bilimsel araştırmalardan sonra doktora tezini tamamlamış, 2006 yılında “Doçent”, 2014 yılında “Profesör” unvanını almıştır. Prof. Dr. Erdem Özdemir’in, “İş Hukukunda İbraname Uygulamaları”, “İkale ve İstifa”, “İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku“ isimli kitapları, çok sayıda makale ve karar incelemesi de yayınlanmış bulunmaktadır. PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği’ nde Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Erdem Özdemir, hukuki mütalaa ve görüşleriyle iş hukuku uygulamasına da yön vermekte, “Hukuk” ve “İnsan Yönetimi” arasındaki köprüleri kurmaktadır.