Your address will show here +12 34 56 78
sema-k-tezerSEMA K. TEZER   Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunudur. 2003 yılında tanıştığı NLP “Neuro Linguistic Programing” – Practitioner eğitimi ardından, “Kendini Gerçekleştirme” konusunda kendi üzerinde yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak, insanın kendini ve potansiyelini tanıması ve “Yaşamdan tam olarak ne istiyorum?” sorusunun cevaplarını araştırmanın yaşamın her alanının temelini oluşturduğunu deneyimleyerek keşfetmiştir. Bu nedenle üniversite yıllarında bu yana ilgilendiği bireysel gelişim, NLP, Koçluk alanlarındaki çalışmalarını 2007 yılında Denge Merkezi Eğitim ve Danışmanlık’ta profesyonel olarak sürdürmeye başlamıştır. Denge Merkezi bünyesinde Kanada merkezli bir okul olan Erickson Coaching International tarafından sertifikalandırılan NLP Master Practitioner (Uzman Uygulayıcı) ve ICF (Uluslar arası Koçluk Federasyonu) akredite “Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı” ve “Yüksek Performanslı Takım Koçluğu” başta olmak üzere diğer “İnsani gelişim” alanındaki programları  tamamlamıştır. 2008 yılından bu yana,  Denge Merkezi’nde Projeler Genel Koordinatörü, Eğitmen, özellikle gençlerle kariyer planlama, meslek seçimi, sınav ve yaratıcılık süreçlerinde Profesyonel Koç, Takım Koçu & Kolaylaştırıcı olarak hizmet vermekte, bununla birlikte, Shift-It Coaching’de tamamlamış olduğu olduğu “Fundamentals of Interactive Visuals” programı ile birlikte, Peyzaj Mimarlığı, NLP ve Koçluk alanındaki yetkinliklerinin bir sentezi olarak, Grafik Özetleme & Kolaylaştırıcılık (Graphic Recording & Facilitation), görsel eğitim materyalleri yaratımı gibi tasarım ağırlıklı hizmetleri sürdürmektedir.